CLICKEDU

Des de la setmana passada totes les famílies de l'escola ja tenen el seu usuari i contrasenya per accedir a clickedu, la plataforma de gestió docent de l'escola, una gran eina de comunicació. Podeu entrar al següent enllaç: http://clickedu.padredamiansscc.org.

Què podeu veure a la plataforma del vostrefill/a? 

  • L'horari de la classe  (a la meva fitxa) i els professors de cada matèria (a les meves matèries)
  • Els esdeveniments al calendari
  • Notícies: reunions, activitats generals o específiques del curs o classe
  • Avisos del tutor/a
  • Modificar dades: podeu comprovar si són correctes i si no ho són, modificar-les
  • Suggeriments per millorar l'escola
  • A la meva fitxa surten les absències, retards i les notes de l'avaluació

Com veieu, una gran eina de comunicació. Us seguirem informant sobre totes les novetats que vagin sorgint.

 

888Poker Review