Batxillerat Dual: Preparant estudiants per al món del segle XXI

 

high school

El Programa de Batxillerat Dual (o Dual Diploma) és una oportunitat per als nostres alumnes d'obtenir de manera virtual el batxillerat americà, i així finalitzar els seus estudis amb una doble titulació.

La finalitat és preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu. Les classes s'imparteixen en anglès amb professors natius, la qual cosa dóna l'oportunitat a l'alumne de finalitzar el programa amb un nivell avançat (B2/C1 del MCER). Els alumnes també compten amb el suport d’un tutor a l’escola. Els altres punts forts que aquest programa posa de relleu són la competència virtual, l’autonomia i el sentit d’iniciativa de l’alumne. Finalment, el Dual Diploma facilita l’accés a alumnes que tinguin pensant portar a terme els seus estudis universitaris als Estats Units.

A 3r i 4t d’ESO, l’escola ofereix cursar aquest programa dins la franja d’optativitat, i es continua de manera autònoma a 1r i 2n de batxillerat.

Presentació

888Poker Review