Primària

L’Educació Primària és una etapa, compresa entre els 6 i els 12 anys, fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’Educació Infantil i continua en l’Educació Secundària Obligatòria. Les seves finalitats bàsiques són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous aprenentatges.
Aquesta etapa proporciona una educació que permet als nostres alumnes assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu, per tal de participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.
Al col·legi Padre Damián, treballem de forma competencial a través de diferents projectes, tan transversals com específics, per tal de potenciar el creixement personal de manera integral.

unnamed

Documentació Primària


888Poker Review