Secundària

 

L’ESO és l’etapa educativa compresa entre els 12 i els 16 anys. Al nostre col•legi, entenem que és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació basada en l'autonomia personal.
Volem acompanyar l’alumne en el seu esforç, en la recerca de reptes personals i en el gust per la feina ben feta. Per això, fomentem l’autoconeixement personal i acadèmic per tal que l’alumne tingui certa autonomia en la presa de decisions i sigui capaç de contribuir a la creació del seu propi itinerari acadèmic.
El nostre Col•legi fa una aposta decidida per dues àrees del coneixement que entenem que avui en dia són claus: l’Escola Multilingüe les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
Pel que fa a les llengües estrangeres, l’Escola és conscient de la importància de la seva funció instrumental, raó per la qual a l’ESO continua l’experiència de l’Aprenentatge Integrat de Coneixements Curriculars i Llengua Estrangera (AICLE) amb una àrea de cada curs impartida en anglès. De la mateixa manera, introdueix el francès com a segona llengua estrangera a tota la Secundària.
El camp de les TIC engloba tota la sèrie d’aprenentatges que es fan des de les àrees amb l’ajut de les TIC, les quals són impartides per un claustre en formació contínua en aquest sector. Entenem que l’utilització de les TIC contribueix a fer persones més competents al món que ens envolta.

Documentació

Secundària


Criteris d'avaluació:

 

1r ESO

 

2n ESO

 

3r ESO

 

4t ESO

888Poker Review