BIOÈTICA, un projecte de 1r de Batxillerat

Combinar “coneixement biològic” i “valors humans”. En això consisteix la Bioètica, una branca de l’Ètica relativament nova (Van Rensselaer Potter, 1970) que s’encarrega de “l’estudi sistemàtic de la conducta humana en l’àrea de les ciències de la vida i de la cura sanitària, quan s’examina aquesta conducta a la llum dels valors i principis morals”. 

Amb aquesta premissa, els alumnes de 1r de Batxillerat han engegat un projecte que té com a principals objectius fomentar el pensament crític, aprendre a debatre expressant les pròpies idees amb rigor argumentatiu i respecte per les idees dels altres i fer una bona recerca d’informació i exposició oral dels coneixements, les idees i les opinions.

Es tracta d’un projecte veritablement multidisciplinar en què intervenen bona part de les matèries de 1r de Batxillerat (Acció Social, Llengües, Anglès, Economia, Tecnologia, Biologia, Química, CMC, Cultura Audiovisual, Psicologia i Filosofia). Cada matèria intervé des dels seus continguts, enriquint el projecte amb aportacions ben destriades. 

El Perfil de l’Alumne SSCC és en tot moment el referent del projecte, atès que la temàtica i riquesa del projecte permet treballar-lo d’una manera molt competencial, proporcionant eines per comprendre el món actual, però també per veure com funciona la presa de decisions clíniques. Tot això des d’una mirada reflexiva molt necessària si volem saber, per exemple com pot ser el món després de la COVID. Per això s’ha fet servir com un acrònim que acompanya el títol del projecte: “BIOÈTICA. Col·laborar, Observar, Valorar, Idear, Dialogar”.

A més de conèixer els diferents àmbits de la Bioètica (els seus principis, quin model antropològic segueix, quina metodologia, com funciona un Comitè d’Ètica Assistencial…) els alumnes de 1r de Batxillerat hauran de generar un “producte final” capaç d’expressar allò après des de les diferents matèries a partir de la seva pròpia recerca i reflexió.

Una bona oportunitat per aprendre i comprendre el món en què vivim, combinant pensament crític, recerca, capacitat argumentativa, diàleg i reflexió sobre la dignitat humana.

Creiem que la Bioètica ha arribat per quedar-se!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traduir »