SARS-Cov-2

El nou coronavirus, SARS-CoV-2, és un virus d’una família que normalment només afecta als animals, alguns com aquest tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones. La malaltia que causa aquest coronavirus es diu COVID-19 i va aparèixer per primera vegada el desembre de 2019 a la Xina.

Quins són els símptomes del COVID-19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos i sensació de manca d’aire. Ens alguns casos també pot haver símptomes digestius com diarrea i dolor abdominal.
En casos més greus, pot causar pneumònia, dificultat important per respirar i inclòs la mort. Els casos més greus, normalment afecten a persones grans o que tenen alguna
altra malaltia del cor, del pulmó o problemes d’immunitat.
Si té tos, febre i dificultat respiratòria has de trucar al 061 Salut Respon.

Mesures de protecció bàsiques contra el nou coronavirus:

El SARS-CoV-2 és un virus molt nou i desconegut pel que és fonamental mantenir-se al dia de la informació més nova sobre el brot de COVID-19 al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.
La majoria de les persones que s’infecten tenen símptomes lleus i es recuperen, però en altres casos pot ser més greu.
És molt important tenir cura d’un mateix i protegir-se a través de les següents mesures:

Rentar-se les mans freqüentment

Rentar-se les mans amb freqüència amb un desinfectant de mans amb alcohol o amb aigua i sabó durant 20 segons.
D’aquesta manera matem als virus que es poden trobar a les mans.

Adoptar mesures d’higiene respiratòria

Al tossir o esternudar ens hem de cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús; llençar el mocador immediatament i rentar-se les mans amb un desinfectant d’alcohol o aigua i sabó.
Així evitem la propagació dels virus i també evitem contaminar els objectes o a les persones que toquem.

Mantenir el distanciament social

Mantenir-se al menys a 1 metre de distància de les altres persones, particularment les que tenen símptomes.

Així evitem les petites gotes, que contenen virus en suspensió, que l’altra persona pot emetre al tossir o esternudar.
Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca
Les mans toquen moltes superfícies que poden estar contaminades amb els virus. Al tocar-se els ulls, nas o boca amb les mans contaminades, es poden transferir els virus de les superfícies.
El més important és fer cas a les recomanacions que ens donen les autoritats sanitàries i durant el confinament quedar-se a casa.