Recordeu que tots el llibres de text porten un descompte del 10% del PVP.

- OPCIÓ 1:   PAGAMENT FRACCIONAT.
L'import dels llibres es cobrarà de manera fraccionada
Per a infantil i primària: 50% octubre i 50% novembre.
Per a secundària i batxillerat: 50% novembre i 50% desembre.

- OPCIÓ 2:   PAGAMENT ABANS DEL 31/08/2022.
5% DTE ADDICIONAL


Par a qualsevol consulta o aclariment poseu-vos en contacte amb Administració en administracio@padredamiansscc.net.