Nous tallers a l’ESO

Aquest curs 2019-2020, el Col·legi Padre Damián Sagrats Cors planteja una novetat molt destacada a tots els cursos de la secundària: hem reorganitzat l’horari per tal que els nostres alumnes disposin de dues franges setmanals per treballar intensament la comprensió lectora i la cultura general.
El món en què ens trobem canvia molt de pressa i és fonamental que coneguin allò que els envolta i puguin entendre el perquè està passant. Per tant, a part de tot l’aprenentatge que s’assoleix a través de les matèries, que ja s’encamina cap aquí, aquest curs hem volgut donar-hi un reforç perquè creiem que només a través d’assegurar una comprensió plena dels fets i de les raons que els expliquen, els alumnes podran posicionar-se sobre ells i actuar en conseqüència, adquirint una capacitat determinant per ser ciutadans actius i amb criteri del món que els tocarà viure.
Per aquest motiu, doncs, hem creat el Taller de Cultura i el Taller de Lectura, dos espais de 30 minuts setmanals cadascun que repercuteixen en els horaris de tots els alumnes des de 1r fins a 4t d’ESO.
D’una banda, el taller de cultura pretén cobrir, a través de petites píndoles, aquells temes que són d’interès general però, que pel motiu que sigui, no es treballen explícitament a les matèries. La intenció, doncs, és que els alumnes disposin d’una estona en què puguin ampliar la base dels seus coneixements generals i que puguin anar-se informant del món en què viuen.
Per l’altra, el taller de lectura pretén reforçar la comprensió lectora com a base per entendre i assolir millor allò que es treballa a la resta de matèries. A més, les activitats suggerides pretenen ajudar l’alumnat a estructurar les seves idees i a millorar l’ortografia i la seva expressió escrita i oral.
Estem convençuts que aquestes noves propostes, que han estat intensament treballades i preparades pels equips docents, donaran els seus fruits ben aviat i veurem com va creixent el criteri dels alumnes davant el món i la seva comprensió més profunda.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traduir »