Excel·lència 2019

Els 5ns Premis d’Excel·lència Padre Damián estan destinats a premiar l’Excel·lència Educativa dels alumnes de 4t d’Educació Secundària Obligatòria que cursin estudis en qualsevol centre de Catalunya.
És una iniciativa que vol valorar l’excel.lència dels alumnes en finalitzar l’etapa de l’escolarització obligatòria i premiar el coneixement adquirit al llarg d’aquesta.

És una iniciativa que vol valorar l’excel.lència dels alumnes en finalitzar l’etapa de l’escolarització obligatòria i premiar el coneixement adquirit al llarg d’aquestaPodran participar tots els alumnes que tinguin una mitjana mínima de 8 a 3r d’ESO.
S’atorgaran 3 premis que correspondran a les tres millors qualificacions. Els guardonats hauran d'invertir el premi en qualsevol activitat, curs o material que serveixi per aprofundir en la seva trajectòria acadèmica o millorar la seva formació. El valor del premi, doncs, es rebrà quan l'escola rebi el comprovant del pagament.

1r premi: 1.000 euros
2n premi: 700 euros
3r premi: 400 euros

LA PROVA
Consistirà en un seguit de preguntes de resposta objectiva sobre continguts treballats fins a 3r de secundària de les àrees: llengües catalana i castellana, llengua anglesa, ciències socials, biologia, física i química i matemàtiques.
La prova es realitzarà el dissabte 27 d’abril a les 10 hores a les instal·lacions del col·legi situat a Avda. Vallvidrera n. 10.
En el moment de l’acreditació, caldrà presentar el DNI o passaport, el certificat del centre de procedència que acrediti la nota de 3r de secundària i l’autorització dels drets d’imatge. Sense aquesta documentació no es permetrà realitzar la prova.

INSCRIPCIÓ
Únicament es pot realitzar omplint el formulari i qüestionari online. La data límit d’inscripció serà dimarts 23 d’abril fins a les 24.00 h.

JURAT
El jurat estarà format per professorat de secundària. Les funcions del mateix seran les de vetllar per les inscripcions, procés del concurs i possibles incidències que es puguin donar durant la prova. El seu veredicte és inapel·lable. El jurat no ha d’emetre opinió sobre els resultats donat que seran de caràcter objectiu.

PARTICIPACIÓ
El jurat es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria si la participació és inferior a 30 concursants. El límit d’inscripcions serà de 100. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.