La nostra escola aposta per un model multilingüe que ajudi al desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Aquestes competències seran fonamentals per al seu futur acadèmic i laboral, i això ens impulsa a portar a terme les accions educatives que ho permetin.
Aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengua anglesa a partir de 3r de primària. La metodologia AICLE permet integrar una segona llengua com a instrument de comunicació a l’aula i esdevé el vehicle per a la integració de continguts de les matèries. És per a nosaltres la millor manera d’integrar l’anglès en el dia a dia dels alumnes i de la forma més natural possible.
Projecte AMCO des de l’educació infantil de segon cicle fins a 1r d’ESO. La metodologia AMCO facilita l’aprenentatge per immersió mitjançant l’ús de la tecnologia i metodologies innovadores que enforteixen un aprenentatge significatiu a partir de les intel·ligències múltiples.
Programa Auxiliars de Conversa. Incorporem en el dia a dia la presència de professors nadius que ajuden a practicar l’anglès oral a l’aula. D’aquesta manera, es perfecciona l’expressió, pronunciació, fluïdesa i confiança dels alumnes.
Programa de Batxillerat Dual. A partir de 3r de secundària els alumnes cursen unes matèries virtuals amb un institut americà i amb el seguiment d’un tutor del centre i un tutor virtual. El Dual Diploma facilita l’accés dels alumnes a posteriors estudis universitaris als Estats Units
Aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera a partir de secundària dins l’horari lectiu per a tots els alumnes a 1r d’ESO. Provoquem situacions educatives que despertin l’interès en tots els alumnes per tal que, posteriorment, vulguin continuar els estudis d ela segona llengua estrangera de manera optativa.
Certificacions externes en anglès i francès. Com a centre examinador Oxford, l’escola ofereix la possibilitat d’obtenir la certificació oficial B2 en llengua estrangera a famílies, alumnes i docents.
Participació en concursos externs per promoure la motivació en l’aprenentatge de llengües estrangeres alhora que es fomenta l’excel·lència educativa.
Experiències a l’estranger: des de l’escola facilitem que els alumnes puguin cursar un trimestre o un curs a l’estranger i oferim la possibilitat de viatjar a París i Roma.
Àmplia oferta de cursos extraescolars en francès i anglès per a tots els cursos amb horaris flexibles i personalitzats.

Traduir »