Escola Multilingüe

La nostra escola aposta per un model multilingüe que ajuda al desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Aquesta competència és fonamental per al futur acadèmic i laboral dels nostres alumnes, i això ens impulsa a portar a terme diverses accions educatives que ho permetin.
Tota aquesta feina culmina en el nostre perfil de l’alumne SSCC, en la vessant de la dimensió intercultural. Aquest alumne:
- Té bon nivell de llengües estrangeres
- És capaç i està motivat per estudiar i treballar a l’estranger
- Aprecia i aprèn de la cultura d’altres països
- Valora la cultura de l’esforç
- Se sent ciutadà del món
La metodologia AICLE permet integrar una segona llengua com a instrument de comunicació a l’aula i esdevé el vehicle per a la integració de continguts de les matèries. S’integra l’anglès en el dia a dia dels alumnes de la forma més natural possible. Tales a Educació Infantil, Science Lab a Educació Primària o History and Geography a l’ESO en són només alguns exemples.
La metodologia AMCO facilita l’aprenentatge per immersió mitjançant l’ús de la tecnologia i metodologies innovadores que enforteixen un aprenentatge significatiu a partir de les intel·ligències múltiples.
Aquesta metodologia es cursa des de P3 fins a 2n d’ESO.
Incorporem en el dia a dia la presència de professors nadius que ajuden a practicar l’anglès oral a l’aula. D’aquesta manera, es perfecciona l’expressió, pronunciació, fluïdesa i confiança dels alumnes.
L’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera s’oferta des de 5è d’Educació Primària i continua fins el Batxillerat. Els alumnes d’ESO tenen la possibilitat de participar en un intercanvi lingüístic i cultural amb alumnes francesos de Caen.
La participació dels nostres alumnes en concursos externs els motiva i obre possibilitats, a la vegada que potenciem els talents i excel·lència educativa.
L’Spelling Bee i Flash Fiction Contest a Educació Primària i el Short Story NLK o American Dream a l’ESO i Batxillerat, en serien alguns exemples.
Des de l’escola facilitem que els alumnes puguin cursar un trimestre o un curs a l’estranger i oferim la possibilitat de viatjar a Roma i un intercanvi amb França.
S’ofereix una àmplia oferta de cursos extraescolars en francès i anglès per a tots els cursos amb horaris flexibles.
Traduir »