La secundària és l'etapa fonamental en el desenvolupament autònom i social dels alumnes.

La pertinença al grup és més important que mai i, coneixedors d'això, volem que tots els alumnes formin part del grup i gaudeixin plegats.

Les activitats que portem a terme busquen reforçar l'àmbit acadèmic, alhora que participen de la millora de capacitats socials dels alumnes.

Enfortim l'aprenentatge competencial dels nostres alumnes potenciant l'autonomia, l'esforç i la constància com a capacitats pròpies de l'etapa educativa. L'acompanyament i la tutoria individualitzada són essencials per consolidar el creixement dels nostres alumnes i preparar-los per a una formació superior de qualitat.

Volem aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin les característiques del Perfil de l’Alumne SSCC a través dels següents projectes:

Autonomia Iniciativa i Llibertat

Orientació acadèmica i professional. L’elecció d’optatives des de 1r ESO és motiu de seguiment per part del tutor i l’equip docent de l’alumne per tal de garantir una tria adient al perfil acadèmic de l’alumne. Al llarg de la Secundària l’alumne realitza test psicotècnics i de personalitat per ajudar a la seva orientació. El seguiment és individualitzat pel que fa al progrés acadèmic, personal i vocacional.

Aprenent l'un de laltre: Treballem de manera cooperativa, aprenent entre iguals i dels altres. Realitzem activitats conjuntes en les quals grans i petits conviuen, s’ajuden i creen un vincle que ens converteix en una gran família.

Rutines i destreses de pensament: Fomentem la cultura de pensament, fent servir les rutines i destreses, i així fer visible el pensament de l’alumne.

Compromès Socialment.

Solidaritat: Els alumnes participen en campanyes i activitats solidàries comprometent- se amb els més necessitats del seu entorn i organitzant activitats escolars per col·laborar amb organitzacions externes a l’escola. A quart d’ESO es porta a terme  el Projecte de Servei Comunitari, col·laborant amb entitats com ara Banc d’Aliments, Banc de Sang, Caritas, diverses residències d’avis o el Parc de Collserola. També organitzem campanyes internes en col.laboració amb altres entitats com la Vuelta al Cole que lluita contra la Leucèmia Infantil.

Espiritual

Pregaria del mati: Un espai on els alumnes reflexionen i expressen el que senten i com se senten.

Projecte propi de Religió: es treballa l’assignatura de religió de forma vivencial.

Catequesi i Preparació per a la Confirmació: en clau de proposta, a l’hora del pati, els alumnes que vulguin poden participar de la Catequesi.

Creativitat i Innovació

Molts projectes que es treballen a les diferents matèries o a la materia de projectes implica una gran creativitat per part dels alumnes que a partir d’una situació que planteja el professor/a van construint el seu propi aprenentatge. Les matèries optatives són marc oportú per potenciar la creativitat dels alumnes. Optatives com Makers, Map, Ciència en acció o Fem cinema impulsen les intel·ligències múltilples i cerquen estimular també el talent de cada alumne.

Escola Musical: Mitjançant un conveni amb el Conservatori del Liceu els alumnes poden cursar els quatre nivells del Grau Elemental en el mateix col·legi. S'ofereix un pla d'estudi musical amb la possibilitat d'obtenir certificacions oficials.

Dimensió Intercultural

Escola multilingüe: Creiem fermament en la necessitat de fomentar en els nostres alumnes el desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres, per tal de facilitar el seu futur acadèmic i laboral. Els alumnes de secundària cursen en anglès les matèries de History and Geography, Arts and Crafts i Physical Education and Sports. A més, dins de l’assignatura d’anglès, disposen d’una hora setmanal exclusiva de conversa en grups reduïts i amb auxiliars de conversa natius.

Oferim certificacions externes d’anglès de nivell B2 a través d’Oxford University (Oxford Test of English) i concursos interescolars d'anglès com el Fonix. Ofertem viatges lúdic-educatius a Valencia (1r ESO) i Paris (4t ESO). Facilitem els cursos d'estiu a l'estranger i l'experiència d'estudiar un trimestre o un curs en internats d'Anglaterra. També oferim el francès com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO fins a 1r de batxillerat, i la possibilitat de certificar-lo amb exàmens DELF, B1 i B2. Ens iniciem en un projecte d’intercanvi amb una escola de París.

Batxillerat Dual: El programa de Batxillerat Dual s'imparteix juntament amb l'organització Academica Corporation des de 3r d'ESO i permet que els alumnes finalitzin els seus estudis de Batxillerat amb la doble titulació espanyola i nord- americana. Al mateix temps els alumnes desenvolupen l'autonomia i el sentit d'iniciativa, fomenten l'aprenentatge virtual i se’ls facilita l'accés a estudis posteriors en universitats nord- americanes.

Sostenible

Escola més sostenible: Formem part del programa Barcelona-Escoles Més Sostenibles per aconseguir una escola més respectuosa amb el medi. Practiquem la recollida selectiva de residus, participem en el Punt Verd Mòbil Escolar, i treballem en el Projecte de Collserola ajudant a la conservació i preservació dels espais naturals que tenim apadrinats.

Formació Intel·lectual Sòlida

Projecte d'Excel·lència: Apostem per l'excel·lència per aconseguir que cada alumne aprofiti al màxim el seu potencial i la incentivem amb concursos intercol·legials i programes externs al centre que estimulin els diferents talents.  Oferim beques internes a partir de 9, així com reconeixements a final de curs i premis en concloure el Batxillerat. Així mateix valorem l'esforç i treball continu amb una ampliació del 10% en la nota final de curs de totes les matèries.

Projectes interdisciplinaris. Potenciem l'aprenentatge multimodal i les intel·ligències múltiples i afavorim la transcendència del projecte implicant experts externs a l'escola perquè els projectes tinguin una connexió amb la vida real.

Robòtica i programació. La introducció de la robòtica promou la creativitat i enginy dels alumnes involucrant- los en el seu propi procés d'aprenentatge. El Projecte inclou totes les fases de disseny, construcció i programació d'un robot, la qual cosa permet treballar d'un manera transversal i atractiva diversos continguts.

Ciència activa. Apropem la ciència a través d'un aprenentatge fonamentat en el mètode científic amb pràctiques de laboratori, tallers experimentals. Tots els cursos de secundària tenen una hora amb dos professors a l'aula per poder realitzar setmanalment una pràctica de laboratori, i s’ofereixen optatives d’àmbit de ciències experimentals per potenciar aquests coneixements.  També fomentem de manera especial la vocació científica en les noies participant en el Projecte Hypatia o T’Steam que pretén trencar l’escletxa de gènere existent per part d’adolescents en l’elecció de graus universitaris STEM.

Empàtic

Treball de les emocions.  Per al desenvolupament integral de l'alumne, considerem imprescindible treballar la intel·ligència emocional. Per això ajudem els nostres alumnes a descubrir què senten, posant-li nom a les emocions i ensenyant-los a saber explicar, expressar  i gestionar els seus estats anímics.

Disciplina Positiva: Programa que ajuda els alumnes a gestionar les pròpies emocions i resoldre els seus conflictes.

Amb Sentit de Pertinença

Acció tutorial. Constitueix una part fonamental de la nostra tasca educativa. Es tracta de coordinar un equip docent i seguir d'aprop el procés d'aprenentatge de cada alumne del grup. La persona que pot detectar les dificultats i/o necessitats d'aprenentatge, es coordina amb la família amb l'objecte d'acompanyar, de prevenir situacions i d'aconseguir el màxim de cada alumne. Atenció a la diversitat. L'equip docent educa i avalua tenint en compte la singularitat dels alumnes i les seves necessitats específiques. Es valora el punt de partida i el progrés en l'aprenentatge tant en el cas dels alumnes amb necessitats específiques com els alumnes d'altes capacitats.

Projecte Creixem Junts i Compartim: Agermanaments entre alumnes grans i petits amb l’objectiu d’acompanyar-se en el coneixement personal i fomentar vincles de pertinença.

Participació dels alumnes. Els alumnes participen directament en el funcionament de l'escola mitjançant els consells de classe formats per delegats de classe, de Pastoral, d’Escola Més Sostenible, de Convivència i de Patis. La implicació de tots és fonamental per sentir que l'escola la fem entre tots. Els membres representants dels alumnes en el Consell escolar mantenen comunicació amb els seus companys.

Amb una vida sana i saludable

L’acció tutorial és el marc de referencia per treballar temes que portin els alumnes a ser conscients de la importancia de gaudir d’una vida sana. Treballem temes com la prevenció en el consum de drogues i les conseqüències del consum d’alcohol i tabac. Volem que els nostres alumnes siguin persones ben formades i també sanes i que valorin tot allò que els porti en un futur a gaudir-ne d’hàbits saludables.

Alguns dels projectes treballats al llarg de la secundària hi incidiran de manera directa com per exemple el projecte Tast (Fundació Alicia).

Projecte Educatiu

Línia metodològica

Horari

Franja del matí:   8:55 a 14:10 h

Franja de la tarda:

Dilluns, dimarts i dijous de 15:10 a 17:00 h
Divendres de  15:10 a 16:20 h
Dimecres tarda lliure

L'horari d'acollida és: 8:00-9:00 i 17:00-18:00. El servei d'acollida no té cost per a les famílies. 

Uniforme

 • Pantaló gris amb l'escut del col·legi
 • Polo blanc amb l'escut
 • Jersei granat amb l'escut
 • Faldilla gris

 

 • Dessuadora granat amb l'escut
 • Mitjons ganats
 • Sabates negres
 • Xandall per les sessions d'educació física

Activitats Extraescolars

Activitats extraescolars que afavoreixen el creixement, diversió i aprenentatge de l'alumne.

 • Música i instrument musical: piano, flauta travessera, guitarra i violí. Certificació oficial amb el Conservatori del Liceu, nivell Bàsic i Avançat
 • Cant Coral i escolania
 • Competicions escolars de futbol sala, bàsquet i voleibol
 • Karate
 • Tennis taula

 

 • Escacs
 • Programació i Robòtica
 • Anglès i Francès
 • Teatre
 • Club federat esportiu de futbol sala i voleibol (alumne de batxillerat i exalumnes)
 • Ioga per a pares i mares

Extracurriculars

 • La Vuelta al Cole (lluita contra la Leucèmia)
 • La Castanyada
 • Dia de la Família (organitzada per l’AMPA)
 • Setmana de la Ciència
 • Festa de la Immaculada
 • Trobada de la Pau
 • Carnestoltes

 

 • Setmana de l’Art
 • Setmana del Llibre
 • Celebració de Sant Damià.
 • Ball de Primavera per a alumnes d’ESO
 • Revetlla (organitzada per l’AMPA)
 • Festivals final de curs (Infantil, 6è Primària, 4t d’ESO)
 • Concert Solidari

Viatges

 • 1r ESO València: experiència per desenvolupar el projecte interdisciplinar: Planeta Terra
 • 4t ESO París: el viatge els permetrà recórrer la ciutat de la Revolució francesa, de la Il·lustració, de l'Impressionisme, de l'Art Noveau que han treballat al llarg del curs en diferents matèries
 • 1r Batxillerat Londres: Al llarg d'una setmana faran una immersió en la cultura anglesa tot convivint en famílies
 • 2n Batxillerat Roma: els alumnes que cursen Geografia i Llatí podran conèixer de ben a prop les obres i la cultura estudiades i que seran matèria de selectivitat

Preus

Des de 117€ fins a 268€ per al primer fill.

Traduir »