Volem formar alumnes compromesos amb la societat, amb pensament crític i amb capacitat de generar preguntes i respondre-les de forma autònoma.

A l’escola som ferms defensors que el millor model d’ensenyament és aquell basat en la motivació, la cooperació i la formació del pensament crític per potenciar un aprenentatge significatiu, diversificat i autèntic. Amb aquest objectiu, hem desenvolupat el Perfil de l'Alumne, un document referència on s’exposa el perfil de l’alumne ideal, en relació amb els aspectes transversals i comuns, considerant les competències tècniques i professionals que es treballen a les diverses matèries, les eines necessàries per assolir-lo. L’alumne descrit és el model exemple un cop finalitzat el Batxillerat a l’escola. L'objectiu del nostre ensenyament és definir un model educatiu diferenciador en el qual els nostres alumnes, no només integrin les competències marcades per la llei, sinó també les marcades pel perfil.

 

La nostra filosofia educativa parteix de la necessitat de donar un enfocament competencial per aconseguir objectius personals i socials en matèria de creixement i educació. La societat actual ens empeny a formar alumnes més compromesos amb la societat i amb capacitat de generar preguntes i respondre-les de forma autònoma.

COM HO FEM?

Mitjançant metodologies innovadores per fomentar un rol actiu i protagonista dels nostres alumnes. El nostre model educatiu viu immers en un projecte d’innovació metodològica i estructural que pretén compatibilitzar una tradició́ acadèmica d'alt rendiment amb la necessitat d'actualitzar el nostre model educatiu a la societat del segle XXI.

SOM ESCOLA MULTILINGÜE                                 SOM ESCOLA MUSICAL

ABP 

Entenem que l'aprenentatge autèntic ha de connectar-se amb la vida real. L'Aprenentatge Basat en Projectes suposa partir del talent i les passions dels nostres alumnes motivant-los a fer-se preguntes i resolent problemes, facilitant el descobriment i la curiositat per aprendre. És fonamental que la nostra escola transcendeixi els seus murs i l’educació surti al carrer a través d’experiències vives i testimoniatges reals en connexió amb l'entorn.

Intel·ligències múltiples

Descobrir el talent dels nostres alumnes és fonamental per potenciar les seves capacitats al màxim i educar de forma personalitzada. Com a docents hem de descobrir el perfil de cadascun dels nostres alumnes per enfortir les seves habilitats i reforçar els aspectes que siguin necessaris i adaptar-nos a la diversitat de l'aula.

Treball cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu suposa una forma d'aprendre entre iguals de manera coordinada i sistematitzada en un marc d’interacció social en el qual la diversitat és un motor de canvi i un sistema d'interrelacions positives.

Cultura del pensament

Promoure la cultura del pensament és una forma d’apoderar l’alumne a través de l’autonomia, facilitant un aprenentatge més significatiu i la consecució d’estructures cognitives profundes i elaborades.

Etapes

Llar d'Infants P1 P2

Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat

Etapa Batxillerat

Batxillerat Dual

Traduir »