VOLEM CONSTRUIR EL FUTUR AMB TU

Vine i t'explicarem el nostre Projecte Educatiu

Escollir i afrontar el futur és una decisió molt important.  És per això que orientem i seguim a cada alumne per arribar on ell vol amb el seu esforç i la nostra ajuda.

A l’escola estem segurs que totes les decisions són vàlides i acosten els alumnes a allò que volen esdevenir. Fer una tria des de la llibertat per poder enfrontar-se al món és imprescindible.

Enfortim l'aprenentatge competencial dels nostres alumnes potenciant l'autonomia, l'esforç i la constància com a capacitats pròpies de l'etapa educativa. L'acompanyament i la tutoria individualitzada són essencials per consolidar el creixement dels nostres alumnes i preparar-los per a una formació superior de qualitat.

Volem aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin les característiques del Perfil de l’Alumne SSCC a través dels següents projectes:

Autonomia Iniciativa i Llibertat

Itineraris personalitzats i orientació acadèmica i professional: Oferim itineraris oberts adaptats als interessos de cada alumne tenint en compte l’orientació acadèmica i professional que es fa  individualment en tutories personals i a partir de xerrades de les diferents universitats (públiques i privades)  d’exalumnes i de professionals en actiu. Els alumnes han de tenir en compte quines són les matèries més vinculades als estudis posteriors que vulguin cursar, ja sigui grau universitari o CFGS.

Aprenent l'un de laltre: Treballem de manera cooperativa, aprenent entre iguals i dels altres. Realitzem activitats conjuntes en les que grans i petits conviuen, s’ajuden i creen un vincle que ens converteix en una gran família.

Rutines i destreses de pensament: Fomentem la cultura de pensament, fent servir les rutines i destreses, i així fer visible el pensament de l’alumne.

Compromès Socialment.

Solidaritat: Els alumnes participen en campanyes i activitats solidàries comprometent-se amb els més necessitats del seu entorn i organitzant activitats escolars per col·laborar amb organitzacions externes a l’escola.

Acció social: A 1r de batxillerat i en format semipresencial es cursa el projecte d'Acció Social, on es posa en contacte els alumnes amb les problemàtiques i necessitats reals de la nostra societat. Es tracta d’un projecte de servei als altres i conscienciació de la importància de la implicació de tothom per construir un món millor i més solidari. Cada alumne tria, després d’un període de formació, la realitat on farà el servei per tal de potenciar la maduresa personal a través de l’autonomia, la iniciativa personal i l’esperit crític

Espiritual

Pregaria del mati: Un espai on els alumnes reflexionen i expressen el que senten i com se senten.

Catequesi i Preparació per a la Confirmació: en clau de proposta els alumnes que vulguin poden participar de la Catequesi, Convivències i Camps de Treball durant l’estiu.

Creativitat i Innovació

Molts projectes que es treballen a les diferents matèries implica una gran creativitat per part dels alumnes que a partir d'una situació que planteja el professor/a van construint el seu propi aprenentatge a través de diferents projectes de matèries com Psicologia, Comunicació audiovisual, Filosofia, Cultura audiovisual i Economia, els alumnes poden desenvolupar la creativitat. Els projectes que s'hi desenvolupen realitzen activitats globalitzades, potenciant els diferents talents i estimulant l'autonomia i sentit crític. 

Dimensió Intercultural

Escola multilingüe: Continuem fomentant en els nostres alumnes el desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres, per tal de facilitar el seu futur acadèmic i laboral. Per això, els alumnes de batxillerat cursen parcialment en anglès les matèries d'Història del món contemporani, Economia i Literatura universal. A més, dins de l’assignatura d’anglès, disposen d’una hora setmanal exclusiva de conversa en grups reduïts i amb auxiliars de conversa natius.

Oferim certificacions externes d’anglès de nivell B2 a través d’Oxford University (Oxford Test of English) i concursos interescolars d'anglès com el Fonix. Ofertem viatges lúdicoeducatius a Londres (1r Batxillerat) i Roma (2n de Batxillerat). Facilitem els cursos d'estiu a l'estranger i l'experiència d'estudiar un trimestre o un curs en internats d'Anglaterra. També oferim el francès com a segona llengua estrangera a 1r de batxillerat, i la possibilitat de certificar-lo amb exàmens DELF, B1 i B2. Continuem un projecte d'intercanvi amb una escola de Normandia.

Batxillerat Dual: El programa de Batxillerat Dual s'imparteix juntament amb l'organització Academica Corporation des de 3r d'ESO i permet que els alumnes finalitzin els seus estudis de Batxillerat amb la doble titulació espanyola i nord- americana. Al mateix temps els alumnes desenvolupen l'autonomia i el sentit d'iniciativa, fomenten l'aprenentatge virtual i se’ls facilita l'accés a estudis posteriors en universitats nord-americanes.

Sostenible

Escola més sostenible: Formem part del Programa Barcelona Escoles Més Sostenibles per aconseguir una escola més respectuosa amb el medi. Practiquem la recollida selectiva de residus, participem en el Punt Verd Mòbil Escolar, i treballem en el Projecte de Collserola ajudant a la conservació i preservació dels espais naturals que tenim apadrinats.

Formació Intel·lectual Sòlida

Projecte d'Excel·lència. Apostem per l'excel·lència per aconseguir que cada alumne aprofiti al màxim el seu potencial i la incentivem amb concursos intercol·legials. Oferim beques internes a partir de 9, així com reconeixements a final de curs i premis en concloure el Batxillerat. Així mateix valorem l'esforç i treball continu amb una ampliació del 10% en la nota final de curs de totes les matèries tenint en compte la nota d’actitud de manera principal.

Projectes interdisciplinaris. Potenciem l'aprenentatge multimodal i les intel·ligències múltiples i afavorim la transcendència del projecte implicant experts externs a l'escola perquè tinguin una connexió amb la vida real. Els projectes realitzats finalitzen amb algun tipus de producte o exposició: sigui una fira, un joc amb material reciclat, una maqueta, etc.

Empàtic

Treball de les emocions.  Per al desenvolupament integral de l'alumne, considerem imprescindible treballar la intel·ligència emocional. Per això ajudem els nostres alumnes a descubrir què  senten, posant nom a les emocions i ensenyant-los a saber explicar, expressar  i gestionar els seus estats anímics.

Amb Sentit de Pertinença

Acció tutorial. Constitueix una part fonamental de la nostra tasca educativa. Es tracta de coordinar un equip docent i seguir de prop el procés d'aprenentatge de cada alumne del grup. La persona que pot detectar les dificultats i/o necessitats d'aprenentatge, es coordina amb la família amb l'objecte d'acompanyar, de prevenir situacions i d'aconseguir el màxim de cada alumne. Atenció a la diversitat: L'equip docent atén i avalua tenint en compte la singularitat dels alumnes i les seves necessitats específiques. Es valora el punt de partida i el progrés en l'aprenentatge tant en el cas dels alumnes amb necessitats específiques com els alumnes d'altes capacitats.

Projecte Creixem Junts i Compartim: Agermanaments entre alumnes grans i petits amb l’objectiu d’acompanyar-se en el coneixement personal i fomentar vincles de pertinença.

Participació dels alumnes: Els alumnes participen directament en el funcionament de l'escola mitjançant els consells de classe formats per delegats de classe, de Pastoral, d’Escola Més Sostenible, de Convivència. La implicació de tots és fonamental per sentir que l'escola la fem entre tots. Els membres representants dels alumnes en el Consell escolar mantenen comunicació amb els seus companys.

Amb una vida sana i saludable

L’acció tutorial és el marc de referència per treballar temes que portin els alumnes a ser conscients de la importància de gaudir d’una vida sana. Treballem temes com la prevenció en el consum de drogues i les conseqüències del consum d’alcohol i tabac. Volem que els nostres alumnes siguin persones ben formades i també sanes i que valorin tot allò que els porti en un futur a gaudir-ne d’hàbits saludables.

Perfil de l'alumne

Línia metodològica

Horari

8:00 a 14:30 h

Uniforme

Xandall per Educació Física a 1r Batxillerat

Activitats Extraescolars

Activitats extraescolars que afavoreixen el creixement, diversió i aprenentatge de l'alumne.

 • Cant Coral i escolania
 • Competicions escolars de futbol sala, bàsquet i voleibol
 • Tennis taula
 • Anglès i Francès
 • Teatre
 • Ioga per a pares i mares

 

Extracurriculars

 • Setmana de la Ciència
 • Festa de la Immaculada
 • Trobada de la Pau
 • Setmana de l’Art
 • Setmana del Llibre
 • Celebració de Sant Damià
 • Revetlla (organitzada per l’AMPA)
 • Concert Solidari
 • Festa de Graduació

 

Viatges

 • Viatge 1r de Batxillerat  Londres
 • Viatge 2n de Batxillerat  Roma

Preus

387 € (10 mensualitats) 

Traduir »