CampamentsEl Col.legi pertany a la Congregació dels Sagrats Cors que transmet la fe en clau de PROPOSTA. Volem que tots els nostres alumnes, professors i famílies que vulguin puguin viure la fe cristiana. Per això comptem amb l’equip de Pastoral que es reuneix cada setmana per preparar les activitats fonamentades en:

  • ACOMPANYEM als nostres alumnes en el seu creixement en la fe: acompanyament personal, catequesi (preparació per a la Primera Comunió i la Confirmació: Comunió i Post Comunió)
  • PREGUEM amb els nostres alumnes a través dels valors cristians com una proposta que ens fa feliços: pregaria del matí, oració, mes de la pau.
  • CELEBREM amb els nostres alumnes per educar el seu transcendent i apropar-los a Jesús: eucaristies (Immaculada, Sant Damià) , Primera Comunió, Confirmació, celebracions litúrgiques (Advent, Quaresma)
  • EDUQUEM EN LA SOLIDARITAT als nostres alumnes per a que es comprometin per la construcció d’un món més just i solidari: campanyes de solidaritat, escola amb Cor (Càritas), Cedre, Banc d’Aliments, Sant Egidi, EDUCAP la part de celebrem junts, acció social.

Apostem per l’educació integral dels nostres alumnes i a través dels valors cristians posem a l’alumne al centre per desenvolupar al màxim els seus talents i que sigui feliç i compromès per la construcció d’un món més just en solidaritat amb els altres.

Traduir »